Εκδόσεις - Περιοδικό

Οι εκδόσεις Intellectum εκδίδουν επιστημονικά βιβλία, λογοτεχνικά βιβλία, βιογραφίες, λογοτεχνικές ανθολογίες, ποιήματα κ.α.

Το κύριο έργο των εκδόσεων τυγχάνει το περιοδικό Intellectum, το οποίο συγκαταλέγεται στα καλύτερα περιοδικά λόγου και στοχασμού στην Ευρώπη, είναι μέλος του πανευρωπαϊκού δικτύου περιοδικών Eurozine και καταλογογραφείται σε διεθνείς βάσεις δεδομένων.

Άρθρα

INTELLECTUM 18: Η Εποχή της Ενηλικίωσης

Παράταση υποβολής συμμετοχών της Ανθολογίας Intellectum – «Ο πατέρας έφυγε» έως 31/7

ΙΝTELLECTUM 16: Εμμονή στη λεπτομέρεια / Έγκλημα και Τιμωρία

Γράμμα στο Τζωρτζ Μούρ προς υπεράσπισιν της ανωνυμίας, Χοσέ Εμίλιο Πατσέκο

Διεθνές Κέντρο Βιβλιοθεραπείας Intellectum

Ενδυνάμωση & Προσωπική Ανάπτυξη

Το Διεθνές Κέντρο Βιβλιοθεραπείας Intellectum πραγματοποιεί ομάδες ενδυνάμωσης με βάση την λογοτεχνία (αναπτυξιακή βιβλιοθεραπεία).

Οι ομάδες αυτές είναι διαδραστικές, περιλαμβάνουν παραστατική ανάγνωση σε συνδυασμό με ομαδική βιωματική δουλειά με βάση τη λογοτεχνία, με κύριο στόχο την ενδυνάμωση των συμμετεχόντων, την προσωπική τους ανάπτυξη, την ψυχική και πνευματική τους ανάταση.

Θεραπεία

Το Διεθνές Κέντρο Βιβλιοθεραπείας Intellectum οργανώνει ατομικές και ομαδικές συνεδρίες βιβλιοθεραπείας με στόχο την προαγωγή και τη βελτίωση της ψυχικής υγείας (κλινική βιβλιοθεραπεία).

Το βιβλίο αξιοποιείται ως το θεραπευτικό εργαλείο. Tο κατάλληλο γραπτό υλικό αποτελεί το μέσο για την επίλυση απλών προβλημάτων (συναισθηματικών ή συμπεριφορικών) και τη θεραπεία ψυχικών ασθενειών και δυσλειτουργιών. Η κλινική βιβλιοθεραπεία μπορεί να λειτουργεί επικουρικά και συμπληρωματικά σε διάφορες ψυχοθεραπείες.

Δράσεις

Ενδυνάμωση Οικογένειας

Η ομάδα του Intellectum εστιάζει στην ανάπτυξη δράσεων και παρεμβάσεων που ενισχύουν τον οικογενειακό ιστό. Αυτές έχουν στον πυρήνα τους την πεποίθηση ότι αξίζει να μεριμνήσουμε για τις οικογενειακές μας σχέσεις, διότι όσο πιο υγιής είναι η οικογένεια που αποτελεί το βασικό κύτταρο της κοινωνίας, τόσο πιο υγιής είναι και η κοινωνία.

Εκστρατείες Ενημέρωσης / Ευαισθητοποίησης

Η ομάδα του Intellectum σχεδιάζει και υλοποιεί ή παρέχει τεχνική υποστήριξη για την οργάνωση και την υλοποίηση εκστρατειών ενημέρωσης ή μεμονωμένων δραστηριοτήτων διάδοσης συμμετέχοντας για παράδειγμα στην υλοποίηση συνεδρίων, στην έκδοση εγχειριδίων, στην παραγωγή εντύπων κ.ά. σε εξειδικευμένες ομάδες, αλλά και στο ευρύ κοινό.

Μενού