Εκστρατείες Ευαισθητοποίησης

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Δράσεις Πρόληψης Εγκληματικότητας (ΔΠΕ)

Ενδυνάμωση οικογένειας

– Προγράμματα επιμόρφωσης γονέων για τη θετική άσκηση του γονικού τους ρόλου

– Λειτουργία Βιωματικών Εργαστηρίων Απόκτησης Δεξιοτήτων γονικού ρόλου

– Προστασία και Απασχόληση Παιδιών σχολικής ηλικίας κατά τις απογευματινές ώρες για την κάλυψη εκπαιδευτικών και κοινωνικών αναγκών που αποσκοπούν στη στήριξη και ενδυνάμωση της οικογένειας.

– Συμβουλευτικές υπηρεσίες και στήριξη σε παιδιά, εφήβους, νεαρά άτομα, γονείς, ζευγάρια για θέματα που αφορούν: δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις, βία στην οικογένεια, αντικοινωνική συμπεριφορά κλπ.

Στήριξη των σχολικών μονάδων & Σχολική Ασφάλεια

– Ανάπτυξη προγραμμάτων αντιμετώπισης εκφοβιστικής συμπεριφοράς, διαμεσολάβηση σε σχολεία

– Παροχή εναλλακτικών δραστηριοτήτων – βιωματικών μεθόδων διδασκαλίας σε ομάδες μαθητών υψηλού κινδύνου

– Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού

– Συνεργασία με συλλόγους γονέων και κηδεμόνων για την ανάπτυξη βιωματικών εργαστηρίων για την πρόληψη της παραβατικότητας

– Βιωματικά εργαστήρια γονέων σε θέματα επικοινωνίας, ανάπτυξης, ψυχικής υγείας, διαχείρισης συγκρουσιακών καταστάσεων κ.α.

– Προώθηση του εθελοντισμού στα σχολεία

Επαγγελματική κατάρτιση και απασχόληση

– Πρόγραμμα σύνδεσης εργοδοτών με κοινωνικά ευπαθείς ομάδες

Δράσεις Αναβάθμισης του Σωφρονιστικού Συστήματος (ΔΑΣΣ)

– Μελέτη για την αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης στις φυλακές

– Εξειδικευμένα προγράμματα επιμόρφωσης του προσωπικού των φυλακών σχετικά με την μεταχείριση των κρατουμένων και ιδιαίτερα των ανήλικων καταδίκων

– Βιωματικά εργαστήρια για τους κατάδικους και στήριξη τους στο γονικό τους ρόλο

– Καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα για κρατουμένους

– Διάθεση βιβλίων προς τους κρατουμένους με σκοπό τη δημιουργική αξιοποιήση του χρόνου τους εντός των φυλακών

– Πραγματοποίηση επισκέψεων προς τις οικογένειες των φυλακισμένων με σκοπό την παροχή βοήθειας και στήριξης με απώτερο στόχο την ομαλή επανένωση της οικογένειας

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη Ειδικών Προγραμμάτων:

Αυγή Βογιατζόγλου

Κιν. 6974 016872

Επικοινωνία
Μενού