Εταιρία

Το Intellectum είναι νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (αστική μη κερδοσκοπική εταιρία), το οποίο ιδρύθηκε το έτος 2006, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, με την επωνυμία «Επιστημονική Ομάδα Ιντελλέκτουμ» και το διακριτικό τίτλο «Intellectum».

Αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:

Το περιοδικό Intellectum στοχεύει στη συστηματική ανάπτυξη του στοχασμού, του κοινωνικού προβληματισμού και του επιστημονικού διαλόγου με εύληπτο, αλλά υψηλού επιπέδου περιεχόμενο. Η διεπιστημονική προσέγγιση παράγει μια προστιθέμενη παιδαγωγική αξία, η οποία συμβάλλει στην ανάδειξη νέων τρόπων θέασης της πραγματικότητας και στη θετική αλλαγή νοοτροπίας.

Οι εκδόσεις Intellectum εκδίδουν επιστημονικά βιβλία, λογοτεχνικά βιβλία, βιογραφίες, λογοτεχνικές ανθολογίες, ποιήματα κ.α.

Το Intellectum Κέντρο Πρόληψης Εγκληματικότητας (ΙnΚΠΕ) αναπτύσσει εξειδικευμένες δράσεις με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση του εγκλήματος. Παρακολουθεί τις προκλήσεις της κοινωνίας και λαμβάνει υπόψη τις εκάστοτε μορφές εγκληματικότητας προκειμένου να παρέχει αποτελεσματικά εργαλεία και προγράμματα αντεγκληματικής πολιτικής.

Η ομάδα του Intellectum αναπτύσσει δράσεις που ενισχύουν τον οικογενειακό ιστό. Επίσης, οργανώνει εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για ειδικό κοινό ή για το ευρύ κοινό.

Μενού