Πρόληψη Εγκληματικότητας

Το Intellectum Κέντρο Πρόληψης Εγκληματικότητας (ΙnΚΠΕ) αναπτύσσει εξειδικευμένες δράσεις με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση του εγκλήματος. Παρακολουθεί τις προκλήσεις της κοινωνίας και λαμβάνει υπόψη τις εκάστοτε μορφές εγκληματικότητας προκειμένου να παρέχει αποτελεσματικά εργαλεία και προγράμματα αντεγκληματικής πολιτικής.

Δράσεις Πρόληψης Εγκληματικότητας (ΔΠΕ)

Οι Δράσεις Πρόληψης Εγκληματικότητας (ΔΠΕ) του Intellectum απευθύνονται κατά βάση σε ανήλικους και σε νέους έως την ηλικία των 30 ετών. Έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ποικίλοι παράγοντες που δημιουργούν κινδύνους παραβατικότητας. Με στόχο την μείωση των εγκληματογόνων παραγόντων το Intellectum υλοποιεί προγράμματα για την:

Ενίσχυση του θεσμού της οικογένειας

 • Προγράμματα επιμόρφωσης γονέων για τη θετική άσκηση του γονικού τους ρόλου
 • Λειτουργία Βιωματικών Εργαστηρίων Απόκτησης Δεξιοτήτων γονικού ρόλου
 • Λειτουργία Βιωματικών Εργαστηρίων Δημιουργικής Απασχόλησης Ανηλίκων για την κάλυψη των ποικίλων αναγκών τους.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες και στήριξη σε παιδιά, εφήβους, νεαρά άτομα, γονείς, ζευγάρια για θέματα που αφορούν: δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις, βία στην οικογένεια, αντικοινωνική συμπεριφορά κλπ.

Στήριξη των σχολικών μονάδων

 • Ανάπτυξη προγραμμάτων αντιμετώπισης εκφοβιστικής συμπεριφοράς, διαμεσολάβηση σε σχολεία
 • Παροχή εναλλακτικών δραστηριοτήτων – βιωματικών μεθόδων διδασκαλίας σε ομάδες μαθητών υψηλού κινδύνου
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού
 • Συνεργασία με συλλόγους γονέων και κηδεμόνων για την ανάπτυξη βιωματικών εργαστηρίων για την πρόληψη της παραβατικότητας
 • Βιωματικά εργαστήρια γονέων σε θέματα επικοινωνίας, ανάπτυξης, ψυχικής υγείας, διαχείρισης συγκρουσιακών καταστάσεων κ.α.
 • Προώθηση του εθελοντισμού στα σχολεία

Επαγγελματική κατάρτιση και απασχόληση

 • Πρόγραμμα σύνδεσης εργοδοτών με κοινωνικά ευπαθείς ομάδες νέων

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη Ειδικών Προγραμμάτων:

Αυγή Βογιατζόγλου

avgi@intellectum.org

Μενού