Σωφρονιστική Πολιτική

  • Μελέτη για την αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης στις φυλακές
  • Εξειδικευμένα προγράμματα επιμόρφωσης του προσωπικού των φυλακών σχετικά με την μεταχείριση των κρατουμένων και ιδιαίτερα των ανήλικων καταδίκων
  • Βιωματικά εργαστήρια για τους κατάδικους και στήριξη τους στο γονικό τους ρόλο
  • Καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα για κρατουμένους
  • Διάθεση βιβλίων προς τους κρατουμένους με σκοπό τη δημιουργική αξιοποιήση του χρόνου τους εντός των φυλακών
  • Πραγματοποίηση επισκέψεων προς τις οικογένειες των φυλακισμένων με σκοπό την παροχή βοήθειας και στήριξης με απώτερο στόχο την ομαλή επανένωση της οικογένειας
Μενού