Η διεπιστημονική ομάδα νέων της έδρας UNESCO του Α.Π.Θ.

Η ανθρωπότητα σήμερα, ίσως περισσότερο από προηγούμενες εποχές, συνειδητοποιεί τη σπουδαιότητα της προστασίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι ανισότητες – υλετικές, κοινωνικές, πολιτικές- οι εκδηλώσεις ρατσισμού, οι περιπτώσεις καταπάτησης θεμελιωδών ανθρωπίνων ελευθεριών παραμένουν ακόμα και στις μέρες μας καθημερινή πραγματικότητα, παρά τους πολυετείς αγώνες για την εξάλειψή τους και τη θεσμοθέτηση επίσημων κειμένων και νομοθετημάτων για την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών αυτών.

Τα προβλήματα αυτά του σύγχρονου κόσμου αφορούν και προβληματίζουν όλους μας, ιδιαίτερα όμως ανησυχούν τους νέους, οι οποίοι με τον ιδεαλισμό και την επαναστατικότητά τους αναζητούν πάντα τρόπους να διοχετεύσουν την ενέργειά και το όραμά τους για έναν καλύτερο κόσμο. Έτσι κι εμείς, νέοι φοιτητές, με την ελπίδα να εφαρμόσουμε στην πράξη όσα οραματιζόμαστε και να αλλάξουμε, βήμα – βήμα, τον κόσμο μας, ήρθαμε σε επαφή με το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης για την Ειρήνη και την Έδρα UNESCO του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εκεί βρήκαμε ανθρώπους που αγωνίζονταν ήδη για τις ίδιες αξίες και ιδανικά, εμπνευστήκαμε από αυτούς και θεωρώντας πως η ομαδική δράση είναι πιο αποτελεσματική από την ατομική, ενσωματωθήκαμε στους δύο παραπάνω οργανισμούς, απoτελώντας πλέον ένα ξεχωριστό αλλά αναπόσπαστο μέρος τους, την Διεπιστημονική Ομάδα Νέων του Ινστιτούτου και της Έδρας UNESCΟ του Α.Π.Θ.

Αυτή η Διεπιστημονική Ομάδα Νέων χρονολογείται από το 1986, όταν ιδρύθηκε το Εργαστήριο Εκπαίδευσης για την Ειρήνη, το οποίο ονομάστηκε στη συνέχεια «Ινστιτούτο», από την καθηγήτρια Ψυχολογίας και διευθύντρια της Έδρας UNESCO, κυρία Δήμητρα Παπαδοπούλου. Ταυτόχρονα με το Εργαστήριο Εκπαίδευσης για την Ειρήνη δημιουργήθηκε η συγκεκριμένη Ομάδα φοιτητών η οποία εργαζόταν παράλληλα και από τότε έως σήμερα υπάρχει και λειτουργεί ανελλιπώς. Από το 1986 μέχρι το 1993 αποτελούνταν σχεδόν αποκλειστικά από φοιτητές και φοιτήτριες του τότε Τμήματος Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. με κατεύθυνση Ψυχολογίας, κυρίως φοιτητές των μαθημάτων της καθηγήτριας κ. Παπαδοπούλου και συγκεκριμένα των μαθημάτων του Προγράμματος Εκπαίδευσης για την Ειρήνη, που άρχισε στο τμήμα Ψυχολογίας το 1986 και επεκτάθηκε το 1988 σε μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών, με κύριο ερευνητικό πρόγραμμα «Τα σχολικά βιβλία στη χώρα μας και η Εκπαίδευση για την Ειρήνη».

Το 1993 εισήχθη στις σπουδές του Α.Π.Θ. από την κ. Παπαδοπούλου ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα μαθημάτων Εκπαίδευσης για την Ειρήνη και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου με τίτλο «Σύγχρονα Παγκόσμια Προβλήματα και η ευθύνη του Επιστήμονα». Το Πρόγραμμα αυτό διδάσκεται από καθηγητές όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ. και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα να προσφέρεται στους φοιτητές επίσης όλων των Τμημάτων του εν λόγω Πανεπιστημίου. Πολλοί από τους φοιτητές που παρακολουθούσαν το μάθημα, εντάχθηκαν στη συνέχεια σε αυτή την Ομάδα Νέων της Έδρας UNESCO, η οποία μ’ αυτόν τον τρόπο, από το 1993 και μετά, εμπλουτίστηκε με φοιτητές και άλλων Τμημάτων, πέραν του Ψυχολογικού και απέκτησε χαρακτήρα διεπιστημονικό. Η Ομάδα τώρα αποτελείται από Νέους Επιστήμονες, φοιτητές προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, εργαζόμενους διαφόρων ειδικοτήτων. Μέλη της έχουν υπάρξει κατά καιρούς χημικοί, μουσικοί, οικονομολόγοι, ψυχολόγοι, νομικοί, βιολόγοι, δάσκαλοι αλλά και πολλών άλλων ειδικοτήτων επιστήμονες.

Με τη συμμετοχή μας, λοιπόν, στη συγκεκριμένη Ομάδα προσφέρουμε την εργασία και τη βοήθειά μας εθελοντικά, όπως και όλοι όσοι απασχολούνται στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης για την Ειρήνη και την Έδρα UNESCO. Καθένας μας, ανάλογα με τον ελεύθερο χρόνο που μπορεί να διαθέσει, τις δυνατότητες και τις γνώσεις του ενεργοποιείται και συμβάλλει στις δραστηριότητες του Ινστιτούτου και της Έδρας UNESCO, στα συνέδρια, στο μεταφραστικό έργο, στις συναντήσεις της Ομάδας, με όποιον τρόπο μπορεί. Τα οφέλη που οι ίδιοι αποκομίζουμε από τη συμμετοχή μας σ’ αυτή είναι πολλά, καθώς εμπλουτίζουμε τις γνώσεις μας μέσω των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνουμε, μαθαίνουμε να δουλεύουμε συνεργατικά λόγω και του διεπιστημονικού χαρακτήρα της Ομάδας και διδασκόμαστε από την εμπειρία των ανθρώπων που εργάζονται εδώ και χρόνια στην Έδρα UNESCO και στο Ινστιτούτο.

Σκοπός της Έδρας UNESCO, του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης για την Ειρήνη και κατ’ επέκταση και της Διεπιστημονικής Ομάδας Νέων, είναι να γίνει γνωστή στη χώρα μας η Εκπαίδευση για την Ειρήνη και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και να ενταχθεί αυτή στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, σύμφωνα με τις Αποφάσεις και τα κείμενα της UNESCO, με όποιους τρόπους είναι αυτό δυνατό, επίσημους και ανεπίσημους. Πεποίθησή μας είναι ότι η εκπαίδευση αποτελεί ένα πολύ βασικό μέσο για τη διαμόρφωση αξιών και στάσεων ζωής. Μέσα από την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία, λοιπόν, προσπαθούμε να συμβάλουμε στη διαμόρφωση φιλειρηνικής συνείδησης και μιας κοινής γνώμης που θα είναι ευαίσθητη στα προβλήματα της ανθρωπότητας και στις παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου, στην αλληλεξάρτηση των λαών της γης και την ενότητα όλων των ανθρώπων.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, τα μέλη της Διεπιστημονικής Ομάδας Νέων συμμετέχουν και συμβάλλουν στη διεκπεραίωση ποικίλων δραστηριοτήτων, οι οποίες οργανώνονται με πρωτοβουλία της Έδρας UNESCO και του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης για την Ειρήνη. Ενδεικτικά κάποιες από τις δραστηριότητες αυτές είναι και οι εξής:
     . Το 1996, όταν συμπληρώθηκαν 10 χρόνια από την ίδρυσή του, το Ινστιτούτο διοργάνωσε κάποιες εκδηλώσεις προκειμένου να γιορτάσει αυτή τη δεκαετία όπως π.χ. μια διήμερη συνάντηση με θέμα: «Οι νέοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την Ειρήνη».

. Το 1998, έτος εορτασμού των 50 χρόνων της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πραγματοποιήθηκε Συνάντηση με θέμα: «Οι νέοι για έναν πολιτισμό Ειρήνης».

. Την ίδια χρονιά οργανώθηκε από την Έδρα UNESCO κι ένα διεθνές συνέδριο με τίτλο: «50 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ»

. Ο εορτασμός αυτός του 1998 συμπληρώθηκε τέλος και με μία Έκθεση Ντοκουμέντων με τίτλο: «Τα δικαιώματα του παιδιού», που η Έδρα UNESCO και το Ινστιτούτο οργάνωσαν στο Κτίριο Διοίκησης του Α.Π.Θ. Στην Έκθεση συμμετείχαν και οι οργανώσεις: Ελληνική Επιτροπή Συνεργασίας με τη UNICEF, Γιατροί χωρίς Σύνορα, Γιατροί του Κόσμου, Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Αμνηστίας, Σώστε τα παιδιά και άλλες.

. Το Δεκέμβριο του 2001, στα πλαίσια του εορτασμού της Διεθνούς Δεκαετίας (2001 – 2010) Για Ένα Πολιτισμό Ειρήνης και μη Βίας Για τα Παιδιά του Κόσμου, οργανώθηκε Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο με τίτλο: «Ο Ρόλος των Εκπαιδευτικών στον Πολιτισμό Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ειρήνης». Το υλικό του συγκεκριμένου Συνεδρίου, που περιλαμβάνει τη δουλειά εκπαιδευτικών από διάφορα μέρη της Ελλάδας, έχει ήδη εκδοθεί από την Έδρα UNESCO.

. Η Διεπιστημονική Ομάδα Νέων έχει αναλάβει τη μετάφραση στα ελληνικά σημαντικών κειμένων Διεθνών Οργανισμών, όπως επίσης συνέβαλε και στη μετέπειτα έκδοσή τους.

. Επιπλέον τα μέλη της έχουν εκπροσωπήσει το Ινστιτούτο σε διεθνή σεμινάρια εκπαίδευσης για την Ειρήνη και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ή σε σχετικές συναντήσεις νέων για την Ειρήνη. Το Ινστιτούτο, ως μέλος της Παγκόσμιας Οργάνωσης «Σχολείο – Όργανο για την Ειρήνη», παρέχει κάθε χρόνο υποτροφίες σε μέλη της Διεπιστημονικής Ομάδας Νέων με σκοπό τη συμμετοχή τους σε μια διεθνή εκπαιδευτική συνάντηση με εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, όλων των ειδικοτήτων και κάθε εθνικότητας, η οποία λαμβάνει χώρα στη Γενεύη.

. Το 1998 η Διεπιστημονική Ομάδα Νέων της Έδρας UNESCO άρχισε τις «εκπαιδευτικές παρεμβάσεις», επισκέψεις δηλαδή σε σχολεία με στόχο τη διδασκαλία βασικών εννοιών σχετικών με την Ειρήνη και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Το παιδαγωγικό υλικό στο οποίο βασίστηκαν οι παρεμβάσεις αυτές είναι ασκήσεις-παιχνίδια βιωματικής μάθησης που προέρχονται από σχετικές εκδόσεις της UNESCO, του Ο.Η.Ε, της UNICEF και άλλων Διεθνών Οργανισμών. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, της Αλεξανδρούπολης κ.α.

Με τους τρόπους αυτούς, λοιπόν, καθώς και με την ενεργό συμμετοχή μας στη Διεπιστημονική Ομάδα της Έδρας UNESCO προσπαθούμε να κάνουμε πράξη τα πιστεύω και τις ιδέες μας, στοχεύοντας συγχρόνως στην ενίσχυση του προβληματισμού και της ανθρωπιστικής συνείδησης μαθητών, εκπαιδευτικών, φοιτητών, αλλά και όλων όσων θέλουν να προσπαθήσουν με τον δικό τους τρόπο για έναν κόσμο πιο ειρηνικό και δημοκρατικό. Η μέχρι σήμερα πορεία της Ομάδας και των ενεργειών μας αποδεικνύει πως υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που επιθυμούν να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους δραστηριότητες και είναι πραγματικά πρόθυμοι να ενώσουν τις προσπάθειές τους με τους υπόλοιπους, προκειμένου να δουλέψουν μαζί από κοινού για έναν πολιτισμό Ειρήνης και Δημοκρατίας.

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Μενού