Βιολογικό Γάλα

Σήμερα στις αρχές του 21ου αιώνα παρατηρείται η αύξηση των οικονομικών κεφαλαίων στην έρευνα που σχετίζεται με τη γεωργική παραγωγή. Η αύξηση αυτή των κεφαλαίων συνιστά μόνο κατ’ επίφαση πρόοδο για το χαρακτήρα και ρόλο της γεωργίας, αφού εισήγαγε μέσω της επιστήμης τη λογική της αλλιώτικης εφαρμογής, δημιούργησε πλαίσιο παραβίασης βασικών αξιών της φύσης και παραπλάνησε των άνθρωπο, κάνοντάς τον συνεργό σε ένα διαρκές έγκλημα εις βάρος της μητέρας γης και του ξένοιαστου καταναλωτή.

Ως γνωστό η χώρα μας φέρει την κατεξοχήν παράδοση της γεωργικής ενασχόλησης χωρίς φυσικά να αποτελεί και παράδειγμα γεωργικής ανάπτυξης. Η απάντηση στην πεπερασμένη αντίληψη της γεωργικής ανάπτυξης μπορεί να γίνει με την παραγωγή βιολογικών προϊόντων.

Τα βιολογικά προϊόντα γνωρίζουν μια τεράστια ανάπτυξη στον κόσμο και είναι ο μοναδικός αντίπαλος των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων. Η βιολογική γεωργία όμως απαιτεί ειδικές γνώσεις, έντονη καλλιεργητική φροντίδα, ενώ μπορεί να εφαρμοστεί σε μικρές κλίμακες και τα προϊόντα της έχουν υψηλές τιμές επειδή θεωρούνται φυσικά, δηλαδή απαλλαγμένα από κάθε είδους χημικές προσμίξεις.

Με βάση λοιπόν όλα τα παραπάνω, αξίζει να μελετήσουμε ένα εξόχως σημαντικό προϊόν, το γάλα, αφού αποτελεί βασικό στοιχείο της διατροφής μας και συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη και την υγεία.

Ο χαρακτηρισμός πάντως αυτού του προϊόντος ως βιολογικού πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και τεκμηριωμένος. Για να αποδώσουμε αυτόν τον τίτλο πρέπει πρώτα να καταθέσουμε όλα εκείνα τα στοιχεία που θα πιστοποιούν την βιολογική αξία του γάλακτος. Γνωρίζοντας ότι το γάλα είναι τελικό πρωτεύον προϊόν, καλούμαστε να παρακολουθήσουμε όλη την πορεία του οργανισμού που το παράγει. Αυτό έχει ως συνέπεια την σοβαρή ενασχόληση με τον οργανισμό του ζώου, τις διατροφικές του πηγές, τον περιβάλλοντα χώρο και την κληρονομικότητά του. Αυτοί οι παράμετροι, ο καθένας ξεχωριστά αλλά και όλοι μαζί, είναι αυτοί που καθορίζουν τη σύσταση και την αξία του γάλακτος ως τελικό προϊόν και αναπόδραστα ως βιολογικό.

Η ένταξη ενός γαλακτοπαραγωγικού ζώου σε οποιοδήποτε περιβάλλον πρέπει να διακρίνεται από συνθήκες όπως:

1. περιβαλλοντική ατμόσφαιρα με υψηλά ποσοστά οξυγόνου
2. υδροφόροι ορίζοντες απαλλαγμένοι από βλαβερές ουσίες
3. ομοιογενής και υγιής πληθυσμός ζώων
4. πανίδα και χλωρίδα απαλλαγμένη από χημικές ουσίες
5. περιβάλλον χώρος διαβίωσης καθαρός και απομονωμένος.

Όσο αφορά την πηγή προέλευσης των ζωοτροφών, αυτές πρέπει να προέρχονται από εδάφη στα οποία καλλιεργούνται βιολογικά προϊόντα. Τα συγκεκριμένα εδάφη μπορούν ωστόσο να εμπλουτιστούν με σκευάσματα μικροοργανισμών μη τροποποιημένων γενετικά, για να βελτιώσουν τη γενετική κατάσταση του εδάφους ή τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος ή τις καλλιέργειες, με την επιφύλαξη ότι μία τέτοια ανάγκη έχει αναγνωριστεί από το ενδιαφερόμενο κράτος.

Για να καταλήξουμε στην παραγωγή βιολογικού γάλακτος, οφείλουμε να ελέγξουμε επίσης τη γενετική και κληρονομική προδιάθεση του ζώου, στοιχεία που είναι βέβαια πολλές φορές δυσεύρετα ή ανεπιβεβαίωτα. Παραδείγματος χάριν αν σ’ ένα ζώο-δότη είχαν χορηγηθεί παρασιτοκτόνα κατά τη διάρκεια της κυοφορίας ή μετά από αυτή είναι δεδομένο πως ποσοστό αντιγόνων θα εντοπιστεί και στο γάλα που αυτό παράγει. Επιπλέον, η παθολογική και κλινική κατάσταση του ζώου παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο. Τα ζώα-δότες πρέπει να είναι απαλλαγμένα από παθογόνους οργανισμούς από τη στιγμή της γέννησής τους, αφού οποιαδήποτε χρήση φαρμάκων ή βιταμινών κατά τη διάρκεια της ζωής τους αλλοιώνει τη βιολογική αξία του προϊόντος μας.

Σε κάθε βέβαια περίπτωση η διατροφή είναι ο παράγοντας εκείνος που θα κρίνει στο μεγαλύτερο ποσοστό και το προς ανάγνωση προϊόν μας. Γι’ αυτό επιβάλλεται η προέλευσή της να είναι γνωστή και να πληροί όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Συνεπώς, τα ζώα πρέπει να διατρέφονται και να ποτίζονται με τροφές και νερό καλής ποιότητας, χωρίς οποιεσδήποτε αλλοιώσεις, χημικές ή ξένες ουσίες. Στο σημείο αυτό πρέπει εντούτοις να διευκρινιστεί ότι η διατροφή των ζώων δεν μπορεί να ελεγχθεί απόλυτα, ενώ δεν υπάρχει επί του παρόντος η δυνατότητα να τροφοδοτούμε τα ζώα με 100% βιολογικές τροφές. Γι’ αυτό και το γάλα μας μπορεί να θεωρείται μόνο ως «ρεαλιστικά βιολογικό».

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Μενού