Ανακοίνωση του Δ.Σ. του Σωματείου “Επιστημονικό Δίκτυο Νέων”

Συνεδρίαση Μαρτίου 2006

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. του Επιστημονικού Δικτύου Νέων Inter Pares εξετάστηκε τόσο η πορεία του Δικτύου όσο και του περιοδικού.

Διαπιστώθηκε ότι το σωματείο και το περιοδικό αναπτύσσουν μία ευδιάκριτη και ξεχωριστή δυναμική.

Από τη μία το Δίκτυο Inter Pares που δρα πολυεπίπεδα ως Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Ενδεικτικά αναφέρεται η συμμετοχή στο διάλογο του 8ου Συνεδρίου Συμβουλίων Νέων στην Καστοριά, όπως και η συμμετοχή στην επιτροπή των ΜΚΟ για τη διεκδίκηση κατοχύρωσης της «κοινωνίας των πολιτών» στο αναθεωρημένο Σύνταγμα.  Από την άλλη το περιοδικό Inter Pares λειτούργησε με επιτυχία και κάτω από δύσκολες συνθήκες καταφέρνοντας να εκφράσει ένα ζωντανό κομμάτι των νέων ανθρώπων της πόλης, συνθέτοντας και ανασυνθέτοντας απόψεις και προβληματισμούς.

Κρίθηκε προσφορότερο για την περαιτέρω ενίσχυση της δυναμικής του, ο διαχωρισμός του σωματείου από το περιοδικό.Το περιοδικό μετονομάζεται σε Intellectum συνεχίζοντας ως η πραγματική και δημιουργική συνέχεια του περιοδικού Inter Pares.  Στο εξής το Δίκτυο μετεστεγάζεται στην ιστοσελίδα www.inter – pares.gr.  Βγάλαμε το .org και βάλαμε το .gr. Φιλοδοξούμε όμως να συνεχίσει την εύκρατη παράδοση της εξωστρέφειας των ιδεών τόσο το Δίκτυο Inter Pares όσο και το περιοδικό Intellectum.

Το Δ.Σ. του Επιστημονικού Δικτύου Νέων Inter Pares

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Μενού