Έκδοση βιβλίου για τα Προβλήματα Επανένταξης των Αποφυλακιζομένων

Νέες Εκδόσεις

Θεσμικά προβλήματα της κοινωνικής επανένταξης των αποφυλακιζομένων

Εκδόσεις Σάκκουλα Α. Ε. ( Αθήνα – Θεσσαλονίκη), 2006

Σοφία Γιοβάνογλου , Διδάκτωρ Νομικής , Σελ . ΧΧ +294,

Τιμή : 25,00 ευρώ

Η μετάβαση των αποφυλακιζομένων από τον εγκλεισμό στην ελευθερία αποτελεί μία ιδιαιτέρως δυσχερή διαδικασία , επειδή συνήθως ο αποφυλακιζόμενος δεν είναι μόνον ένας «loser» στον κόσμο της εργασίας , αλλά και ένας άνθρωπος που οι οικογενειακές του σχέσεις έχουν διαρραγεί , ενώ οι βασικές βιοτικές του ανάγκες επιζητούν την άμεση ικανοποίηση τους. Η μελέτη της Σοφίας Γιοβάνογλου φωτίζει τα προβλήματα της διαδικασίας αυτής που οφείλονται στον ίδιο το νόμο και έρχονται σε σύγκρουση με το καθήκον της ελληνικής Πολιτείας να επανεντάσσει τα αποφυλακιζόμενα άτομα, όταν αυτά το επιθυμούν. Συγκεκριμένα, εξετάζει θεσμούς, οι οποίοι είτε θέτουν εμπόδια στην κοινωνική επανένταξη των αποφυλακιζομένων, όπως το ποινικό μητρώο, είτε δεν την υποβοηθούν επαρκώς, όπως η ελλιπής μετασωφρονιστική αρωγή. Η σημασία της μελέτης αυτής έγκειται στην ανάδειξη της αθέατης πλευράς ενός κρίσιμου κοινωνικού προβλήματος που αφορά τον αποκλεισμό μίας ευάλωτης ομάδας του πληθυσμού, εφόσον τα αποφυλακιζόμενα άτομα στην πλειονότητα τους ανήκουν στις χαμηλές εισοδηματικές τάξεις, ενώ έχουν επί πλέον υποστεί και τις επώδυνες συνέπειες του εγκλεισμού στη φυλακή.

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Μενού