Παγκόσμια Διακυβέρνηση, Κρατική Κυριαρχία και Ειρηνευτικές Αποστολές: Ένα Κουίζ για Δυνατούς Λύτες

Περίληψη: Ο σκοπός του παρόντος άρθρου δεν είναι ασφαλώς να δώσει μία οριστική απάντηση στα θέματα νομιμότητας και, πολύ περισσότερο, πολιτικής σκοπιμότητας της πρακτικής των Ειρηνευτικών Αποστολών. Τουναντίον, φιλοδοξεί να δώσει στον αναγνώστη το θεωρητικό, πολιτικό και νομικό υπόβαθρο αποστολών τέτοιου είδους με σκοπό την εξαγωγή μίας πρώτης σειράς συμπερασμάτων για περαιτέρω μελέτη σε έργα αξιοτέρων επιστημόνων.

Είναι αλήθεια ότι πολλοί νεολογισμοί έχουν διανθίσει τη μελέτη «ανθρωπιστικών επεμβάσεων» συμπεριλαμβανόμενων των όρων που επίσημα χρησιμοποιούνται από τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ στο εξής): «διατήρηση της ειρήνης και ασφάλειας», «επιχειρήσεις επιβολής και υποστήριξης της ειρήνης» και «επιχειρήσεις ανθρωπιστικής συνδρομής» είναι μερικοί μόνο όροι που αναφέρονται στην πρακτική της ανθρωπιστικής επέμβασης.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ: https://intellectum.org/articles/issues/intellectum1/p039051_%28mortopoulos%29.pdf

 

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Μενού