Η Αναστοχαστική Σύλληψη του Κοινωνικού Χώρου

Περίληψη: Το άρθρο αυτό έχει ως κύριο στόχο να δοκιμάσει τη διατύπωση ορισμένων σκέψεων και προβληματισμών σχετικά με μια εναλλακτική σύλληψη του κοινωνικού χώρου, η οποία θεμελιώνεται στην κοινωνιολογική άρνηση της παραδοσιακής πεποίθησης ότι μπορούμε να αναπαραστήσουμε (να επαναλάβουμε εικονικά) τον κόσμο στην ολότητά του με απόλυτη βεβαιότητα. Απέναντι στον δογματισμό της «απόλυτης βεβαιότητας», ο οποίος πολλές φορές βρίσκεται κοντά στον φανατισμό, οφείλουμε να είμαστε αναστοχαστικοί, να αναγνωρίσουμε δηλαδή τη σχετικότητα των αναλυτικών μας κρίσεων, αλλά και τον διαρκώς μεταβαλλόμενο χαρακτήρα του περιβάλλοντός μας. Ειδικότερα, το παρόν εγχείρημα αφορά σε μια σύντομη και αναγκαστικά ελλειπτική σκιαγράφηση του πλαισίου εντός του οποίου ο στοχασμός για τον κοινωνικό χώρο «θα μπορούσε να είναι αλλιώς» (C. W. Mills).

 Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ: https://intellectum.org/articles/issues/intellectum1/p083088_%28tsekeris%29.pdf

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Μενού