Η Υπεράσπιση του Λειτουργικού Πανεπιστημίου

 Περίληψη: Το λειτουργικό πρότυπο του πανεπιστημίου, το οποίο είναι προσανατολισμένο ως εκπαιδευτική δομή στην εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινωνίας και της οικονομίας, υπήρξε ιστορικά συνθήκη θέσμισης του δημοκρατικού πανεπιστημίου. Ωστόσο, σήμερα φαίνεται πως η κριτική πρόσληψη των επιστημών και των κοινωνικών σχέσεων δεν εξυπηρετεί το μοντέλο πολιτικής θέσμισης που αναπτύσσεται σε παγκόσμιο επίπεδο.

 Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ: http://intellectum.org/articles/issues/intellectum2/ITL02p041046_kamtsidou.pdf

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Μενού