Το Έλλειμμα της Διεπιστημονικότητας

Περίληψη: Το έλλειμμα της διεπιστημονικότητας και η μονοεπιστημονική παράδοση του ελληνικού πανεπιστημίου λειτουργούν ως σημαντική τροχοπέδη στην ανάπτυξη των επιστημών. Το κρίσιμο ερώτημα που σήμερα αναφύεται είναι το πώς ακριβώς μπορεί να καταστεί δυνατή η προώθηση και ανάπτυξη νέων επιστημονικών πεδίων που αμφισβητούν ευθέως την υπάρχουσα επιστημονική οριοθέτηση και συγκρότηση μέσα στις αρτηριοσκληρωτικές δομές του ελληνικού πανεπιστημίου.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ: https://intellectum.org/articles/issues/intellectum2/ITL02p063067_lada.pdf

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Μενού