Υπερωρίες και Εργασία τα Σαββατοκύριακα

Περίληψη: Ο χρόνος ανάπαυσης και αυτοδιάθεσης το Σαββατοκύριακο προστατεύεται από το εργατικό δίκαιο και έχει καθιερωθεί ως τέτοιος στην κοινωνική αντίληψη. Θα πρέπει επομένως να θεωρείται άκυρη οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου για το συμψηφισμό των υπέρτερων του νομίμου αποδοχών με τις νόμιμες προσαυξήσεις για την παρεχόμενη εργασία κατά τις ημέρες του Σαββατοκύριακου.

      Διχογνωμία επικρατεί αναφορικά με το ζήτημα αν είναι έγκυρη η συμφωνία ανάμεσα σε εργοδότη και μισθωτό περί συμψηφισμού των υπέρτερων του νομίμου αποδοχών που λαμβάνει ο εργαζόμενος με τις τυχόν υπερωρίες που θα πραγματοποιήσει ή με την εργασία του κατά τα Σάββατα και τις Κυριακές. Αναφορικά με την υπερωριακή απασχόληση γίνεται δεκτό τόσο στη θεωρία όσο και στη νομολογία, ότι δεν είναι έγκυρη η συμφωνία συμψηφισμού των υπέρτερων του νομίμου αποδοχών με τις αποδοχές για τις πραγματοποιηθείσες υπερωρίες.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ: https://intellectum.org/articles/issues/intellectum2/ITL02p105108_ErgasiaSavvatokyriaka_xaralampous.pdf

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Μενού