Συμμετοχή στο Διεθνές συνέδριο της International Sociological Association και του ΕΚΚΕ

Ο Δρ. Χαράλαμπος Τσέκερης ήταν εισηγητής την 1η Ιουνίου 2007 στο διεθνές συνέδριο της International Sociological Association ISA-RC32 (Women in Society) και του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, με θέμα «Women and Citizenship in a Local/Global World».

Η εισήγησή του με τίτλο «Feminism and Reflexive Citizenship» επιχείρησε να διερευνήσει τη συμβολή της φεμινιστικής θεωρίας στο μετασχηματισμό της ιδιότητας του πολίτη, μέσω της εξέτασης του λόγου της «πολιτικοποίησης της εμπειρίας».

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Μενού