Συμμετοχή στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής

Στις 8-10 Ιουνίου έλαβε χώρα το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδοψυχιατρικής με θέμα: “Βία – Παιδί – Θεσμοί: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις” στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Το Σάββατο 9 Ιουνίου στο στρογγυλό Τραπέζι για τον Ανήλικο Παραβάτη η Σοφία Γιοβάνογλου, Δρ. Νομικής ΑΠΘ, παρουσίασε την εισήγησή της με τίτλο: “Μέτρα αποκαταστατικής δικαιοσύνης στο ποινικό δίκαιο των ανηλίκων”.

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Μενού