Συνόψεις (Τρίτη Στάση: Θεσσαλονίκη – Βοστώνη)

    Η εντατική προετοιμασία της έκδοσης του τρίτου τεύχους συνοδεύτηκε από τις παράλληλες συζητήσεις της συντακτικής ομάδας με αναγνώστες για την καλύτερη οργάνωση του περιοδικού και τις πιθανές βελτιώσεις που θα μπορούσαν να επέλθουν στο ≪νέο≫ αυτό τεύχος (π.χ. έναρξη προγραμμάτων εθελοντικής εργασίας-πρακτικής άσκησης, τρόπος επιλογής θεματολογίας, αλλαγές στον εικαστικό σχεδιασμό κ.ά.).

      Παράλληλα, βέβαια, με τη διεξαγωγή των παραπάνω συζητήσεων προσπαθήσαμε να επιλέξουμε όσο το δυνατόν πιο ενδιαφέροντα και μεστά κείμενα ποικίλη(ς διεπιστημονικής ύλης. Έτσι, στο παρόν τεύχος θα συναντήσετε άρθρα και μελέτες σχετικά με την επίδραση του ελληνοαμερικανικού λόμπυ στην αμερικανική εξωτερική πολιτική, τη σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους εργασίας, τη σχέση του φεμινισμού με την αναστοχαστική ιδιότητα του πολίτη, το μετα-μοντέρνο μοντέλο της παραγωγής, τη συλλογική μνήμη, την έννοια του θανάτου, την είσοδο της αρχαιολογίας στις φυλακές, τις μορφές του πολιτικού λόγου και το φαινόμενο της …≪ταξικής ταλαιπωρίας≫.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ: https://intellectum.org/articles/issues/intellectum3/ITL03P003004_Synopseis.pdf

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Μενού