Η Αξία της Μνήμης για μια Κοινωνία

Περίληψη: Σκοπός της μελέτης είναι η ανάδειξη της αξίας της συλλογικής  μνήμης για την διαμόρφωση ταυτότητας σε μια κοινωνία. Από την αχανή θεματική περιοχή της επιλέγεται η ≪κοινωνική μνήμη≫. Ξεχωρίζει ως σημαντικό εργαλείο της η φωτογραφία. Συνδέονται τα μνημονικά ίχνη με τη λήθη και την επιστήμη της ιστορίας, ως αναπαράσταση του παρελθόντος. Η μελέτη δεν διατυπώνει συμπεράσματα, αλλά παραμένει ανοικτή σε διεπιστημονικούς εμβολιασμούς.

      Προοίμιο: Ατομική και συλλογική μνήμη

     Η Μνημοσύνη είναι προγεννήτορας όλων των τεχνών και των επιστημών, μεταξύ των οποίων και της ιστορίας· η Κλειώ ήταν μία από τις θυγατέρες της. Η επιστήμη της θύμησης, η μνημονική, που αποδίδεται στον Σιμωνίδη τον Κείο, αποτέλεσε τη βάση της μαθησιακής διαδικασίας. Ο Αριστοτέλης της έδωσε προνομιούχο θέση στους κλάδους της σκέψης. Διέκρινε τη συνειδητή (μνήμη) από την ασυνείδητη μνήμη (ανάμνηση). Η μνήμη για τους αρχαίους Έλληνες αποτελούσε, εξάλλου, προϋπόθεση της ανθρώπινης σκέψης.

    Για τον μελετητή μιας κοινωνίας, τωρινής ή παρελθούσας, η μνήμη αποτελεί εργαλείο και πεδίο έρευνας, μέσον δηλαδή, και στόχο της μελέτης του. Ακόμη και η ατομική μνήμη δεν είναι απλώς μια μνήμη προσωπική. Οι μνήμες που συγκροτούν την ταυτότητά μας και μας παρέχουν ένα πλαίσιο για τη σκέψη και τη δράση μας δεν είναι μονάχα δικές μας· τις έχουμε μάθει, τις έχουμε δανειστεί και τις έχουμε, κατά κάποιον τρόπο, κληρονομήσει μέσα από τις οικογένειες, τις κοινότητες και τις πολιτισμικές παραδόσεις μας.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ: https://intellectum.org/articles/issues/intellectum3/ITL03P053069_H_aksia_tis_mnimis.pdf

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Μενού