Πόσο «Μοντέρνοι» είναι οι «Καιροί» του Τσάρλυ Τσάπλιν;

Περιγραφή: Τη σχέση που συνδέει το φορντιστικό σύστημα της παραγωγής, όπως αυτό παρουσιάζεται στην ταινία ≪Μοντέρνοι Καιροί≫, με το μετα-φορντιστικό σύστημα, όπως αυτό εμφανίζεται και διαμορφώνεται κατά το τελευταίο τέταρτο του 20ού αιώνα, περιγράφει η παρούσα μελέτη. Με τον τρόπο αυτόν αποδίδει στο έργο του Τσάρλυ Τσάπλιν τη διαχρονικότητα που του αξίζει.

      1. Εισαγωγή

   Στη διάρκεια της βιομηχανικής εποχής η διαδικασία της παραγωγής πέρασε από πολλά και διάφορα στάδια οργάνωσης. Ένα από τα σημαντικότερα συστήματα παραγωγής που αναπτύχθηκαν και επικράτησαν τον 20ό αιώνα υπήρξε το φορντιστικό, το οποίο επέδρασε αποφασιστικά και στη σημερινή εικόνα της οργάνωσής της. Το φορντιστικό μοντέλο της παραγωγής μάς μεταφέρει με παραστατικό τρόπο στην ταινία του ≪Μοντέρνοι Καιροί≫ ο Τσάρλυ Τσάπλιν. Χρησιμοποιώντας μια πληθώρα μεταφορών, ο Τσάπλιν περιγράφει όχι μόνο την οργάνωση της εργασίας, αλλά και την αλλοτριωτική και εξαθλιωτική της φύση, όπως, επίσης, και την ψυχολογία των εργατών, ενώ ορισμένες από τις μεταφορές του αφορούν και το σημερινό περιβάλλον εργασίας, όπως θα δούμε παρακάτω.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ: https://intellectum.org/articles/issues/intellectum3/ITL03P117130_monternoi_kairoi.pdf

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Μενού