Κορνήλιος Καστοριάδης: Η Κοινωνική Μεταβολή ως Δημιουργία

      Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται η εναλλακτική προσέγγιση του Καστοριάδη για τον ουσιώδη τρόπο ύπαρξης αλλά και μεταβολής της κοινωνίας. Σε αντίθεση με την μέχρι τότε σύλληψη της μεταβολής υπό το πρίσμα της εξέλιξης, ο Καστοριάδης προβάλλει μια «θεωρία κοινωνικής απροσδιοριστίας», αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα του ιστορικού γίγνεσθαι μέσα από την εμφάνιση καινοφανών ψυχικών/φαντασιακών ειδών, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να προκαλούν απρόσμενες μεταβολές στην πορεία των ιστορικό-κοινωνικών φαινομένων. Ωστόσο παράλληλα επισημαίνονται και πιθανά προβλήματα στην σύλληψή του για την ιστορία.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ: https://intellectum.org/articles/issues/intellectum4/ITL04P085103_K_Kastoriadis.pdf

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Μενού