Σεμινάριο για τα δικαιώματα των Κρατουμένων

«ΕΠΑΦΗ»

 ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕ ΝΕΑΡΟΥΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ

3o ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

 Πέμπτη 20 Μαρτίου 2008 – Αίθουσα 7, ώρα 8:15 μ.μ.

 ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα των κρατουμένων: Το δικαίωμα επικοινωνίας»

Εισηγητής: Βίκτωρ Τσιλώνης, υποψ. Δρ του Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών- LLM in Criminal Justice/Human Rights (University of Nottingham)

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ:

Α. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των κρατουμένων

Β. Το δικαίωμα επικοινωνίας των κρατουμένων

Εισαγωγή: Ένα βήμα στο παρελθόν και ένα άλμα στο μέλλον (;)

Η ιστορία και εξέλιξη του θεσμού της φυλακής: η φυλακής ως θεσμός προαγωγής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κατόπιν καταπάτησής τους

Τα ανθρώπινα δικαιώματα των κρατουμένων και ειδικότερα το δικαίωμα επικοινωνίας των κρατουμένων σήμερα.

Νομολογιακή εξέταση του ζητήματος της επικοινωνίας των κρατουμένων από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Εξέταση του συστήματος των φυλακών σε άλλες προοδευτικές (όπως η Ελλάδα;) και μη χώρες

Ο κρατούμενος στην εποχή της Πληροφορίας και της Προάσπισης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Διαδίκτυο, Νέα και Παλιά ΜΜΕ, Γκουαντάναμο και Μυστικές Φυλακές

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική Βιβλιογραφία

1. Αλεξιάδη,. Σ. (2001). Σωφρονιστική. Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Α. Ν. Σάκκουλα.

2. Παρασκευόπουλου, Ν. (2005). Τα δικαιώματα των κρατουμένων στο: Λ. Μαργαρίτη, Ν. Παρασκευόπουλου, Ποινολογία. Θεσσαλονίκη: Α. Ν. Σάκκουλα.

3. Πιτσελά, Α. (2003). Διεθνή Κείμενα Σωφρονιστικής Πολιτικής. Θεσσαλονίκη: Α. Ν. Σάκκουλα.

4. Κουράκη, Ν. (1996). Τα δικαιώματα των κρατουμένων στην Ελλάδα. Μια (συνταγματική) επιταγή χωρίς αντίκρισμα; Χρονικά Εργαστηρίου Εγκληματολογικών Επιστημών Τμήματος Νομικής Πανεποστημίου Θράκης.

5. Κουλούρη, Ν. (2004). Τα δικαιώματα των κρατουμένων: «Ήχοι σιωπής στην πολυσύχναστη ερημιά;» στο: Μ. Τσαπόγα, Δ. Χριστοδούλου (Επιμ.) Τα Δικαιώματα στην Ελλάδα. Αθήνα: Καστανιώτη.

6. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, Α. (1997). Στερητική της ελευθερίας ποινή και ανθρώπινα δικαιώματα» στο: Α. Τσήτσουρα (Επιμ.), Αντεγκληματική πολιτική και δικαιώματα του ανθρώπου. Αθήνα, Κομοτηνή: Α. Ν. Σάκκουλα..

Αγγλική Βιβλιογραφία

Amnesty International, Hidden Scandal, Secret Shame: Torture and Ill-Treatment of Children, (London: Amnesty International Publications), (2000).

N. Bishop, Intensive Supervision with Electronic Monitoring: A Swedish Alternative to Imprisonment, (1996) 1(3) vista: perspectives on probation 23.

Anna C. Burns, Eard v. Banks: Restricted Reading, Rehabilitation, and Prisoners’ First Amendment Rights, 15 (2007) J.L. & Pol’y 1225, (electronically available at Westlaw).

D. Chandler, Voices From S-21: Terror and History in Pol Pot’s Secret Prison, (Berkeley: University of California Press), (1999).

S. Creighton and V. King, Prisoners and the Law, (London: Butterworths), (2nd edition, 2000).

Brendan M. Driscoll, The  Guantánamo Protective Order, (2007) 30  Fordham Int’l L.J. 873, (electronically available at Westlaw).

R. Ford, Prison inquiry after Parkhurst escaper telephones BBC, the times, 8 June 1995.

M. Foucault, Discipline and Punish: the Birth of the Prison, by A. Sheridan (trans.), (London: Allen Lane), (1977).

T. Hickman, The Courts and Politics after the Human Rights Act: A Comment, P.L. (2008), SPR, 84-100 (electronically available at Westlaw)

HM Prison Service, Report of a Review of Principles, Policies and Procedures on Mothers and Babies/Children in Prison, (London: HM Prison Service), (1999).

B. Hoberock, Prison Cracks Down on Web Scams, tulsa world, 29 May 2001, at 4, available at 2001 WL 6929884, (Westlaw).

T. A. Holtz, Reaching out from Behind Bars: The Constitutionality of Laws Barring Prisoners from the Internet,  (2002) 67 brook. l. rev. 855, at 859.

Human Rights Watch/Asia Prison Conditions in Japan, (New York: Human Rights Watch Prison Project), (1995).

Human Rights Watch, Behind Bars in Brazil, (New York: Human Rights Watch Prison Project), (1998).

M. James, Learning Behind Bars: State Program Gives Inmates a Chance to Earn College Degrees via Well-Guarded Net Connections, balt. sunday, Feb. 12, 2001, at 1C.

D. Johnson, Prison Inmates’ Use of Web Kindles Debate on Free Speech, chicago tribune, 11 September 2000, at 8, available at 2000 WL 3707353, (Westlaw).

S. Livingstone, T. Owen, A. Macdonald, Prison Law, (Oxford: Oxford University Press), (3rd edition, 2003).

N. Morris and D. J. Rothman, Introduction in N. Morris and D. J. Rothman (eds.), The Oxford History of Prison, (Oxford: Oxford University Press), (1995).

Penal Reform International, Making Standards Work (The Hague: Penal Reform International), (1995).

N. S. Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, (Oxford: Clarendon Press), (2nd ed., 1999).

C. Spinellis, K. Angelopoulou and N. Koulouris, Foreign Detainees in Greek Prisons in R. Matthews and P.Francis (eds.), Prisons 2000: An International Perspective on the Current State and Future of Imprisonment, (London: Macmillan Press), (1996).

D. van Zyl Smit and F. Dünkel (eds.), Imprisonment Today and Tomorrow, (The Hague: Kluwer Law International), (2nd edition, 2001).

V. Tsilonis, The Prisoners’ Right of Communication in the Information Era, LLM Dissertation, (University of Nottingham), (2003), mimeo.

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Μενού