Συμφωνία μεταξύ Intellectum και Παντείου Πανεπιστημίου

Έπειτα από σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του περιοδικού Ιntellectum και του Παντείου Πανεπιστημίου, όλα τα κείμενα του περιοδικού πρόκειται σύντομα να ενταχθούν στην ψηφιακή βιβλιοθήκη «Πάνδημος» του Παντείου Πανεπιστημίου (https://library.panteion.gr:8080/dspace).

Εκτός από την αναγνώριση της ποιότητας του περιοδικού Intellectum, η ηλεκτρονική αρχειοθέτησή του στην ψηφιακή βιβλιοθήκη «Πάνδημος» θα καταστήσει την έκδοση ευρύτερα γνωστή σε περισσότερους αναγνώστες-ερευνητές μέσα στο διαρκώς αναπτυσσόμενο πεδίο του διαδικτύου.

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Μενού