Η Έννοια του Πορνογραφικού Υλικού Ανηλίκων σύμφωνα με το άρθρο 348Α του Ποινικού Κώδικα

      Η πρόοδος της τεχνολογίας, ιδίως στον τομέα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, έχει διευρύνει σε μεγάλο βαθμό την έννοια του πορνογραφικού υλικού παρέχοντας νέα μέσα στη βιομηχανία της πορνογραφίας ανηλίκων και θολώνοντας τα όρια μεταξύ πραγματικού και εικονικού. Πιο συγκεκριμένα, αφενός είναι δυνατή πλέον η μετατροπή πορνογραφικών απεικονίσεων ενηλίκων σε πορνογραφικές απεικονίσεις ανηλίκων, και αφετέρου η εκ του μηδενός δημιουργία πορνογραφικών εικόνων ανηλίκων καθώς και η αλλοίωση μη επιλήψιμων φωτογραφιών. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η συμβατική παιδική πορνογραφία, δηλαδή εκείνη στην οποία απεικονίζονται πραγματικά ανήλικα πρόσωπα, πρέπει να είναι ποινικά κολάσιμη για την προστασία των ανηλίκων είτε ως πιθανών θυμάτων-πρωταγωνιστών είτε ως χρηστών του παραπάνω υλικού. Τι συμβαίνει, όμως, στην περίπτωση της εικονικής μορφής της; Σε αυτό το ζήτημα οι απόψεις διϊστανται.

 Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ: https://intellectum.org/articles/issues/intellectum4/ITL04P063066_Pornografia_Ennoia.pdf

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Μενού