Η Σύμβαση για το Κυβερνοέγκλημα

      Οι αξιόποινες πράξεις που λαμβάνουν χώρα στο διαδίκτυο δημιουργούν πλήθος νομικών προβλημάτων λόγω της περίπλοκης λειτουργίας των υπολογιστών καθώς και λόγω των ιδιαιτεροτήτων του διαδικτύου. Ακριβώς τα προβλήματα αυτά επιχειρεί να επιλύσει και η Σύμβαση για το Κυβερνοέγκλημα που αναλύεται στο παρόν άρθρο και η οποία δεν έχει κυρωθεί ακόμη από την Ελλάδα.

      Οι ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της πληροφορικής επιστήμης οδήγησαν σε μια σειρά τεχνολογικών επιτευγμάτων που έχουν πολλαπλές συνέπειες. Από τη μια πλευρά διευκολύνουν πολλές πτυχές του κοινωνικού βίου, απ’ την άλλη πλευρά όμως παρέχουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την εμφάνιση μιας νέας μορφής εγκληματικής δραστηριότητας. Για την περιγραφή αυτής της νέας μορφής εγκλήματος χρησιμοποιούνται ποικίλοι όροι1, όπως ηλεκτρονικό έγκλημα, πληροφορικό έγκλημα, έγκλημα στον κυβερνοχώρο, έγκλημα με Η/Υ, έγκλημα υψηλής τεχνολογίας (hi-tech crime), κ.λπ.

 Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ: https://intellectum.org/articles/issues/intellectum4/ITL04P043052_Kybernoegklima.pdf

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Μενού