Προκλήσεις της Ψηφιακής Εποχής Η Προσαρμογή του Ελληνικού Ποινικού Δικαίου στην Διαδικτυακή Πραγματικότητα μέσα από ένα Φοιτητικό Σεμινάριο

      Είναι γνωστό ότι η πληροφορία είναι ένα τρίτο μέγεθος, πέραν της ύλης και της ενέργειας και ορίζεται κατά την κυβερνητική, ως κάθε είδηση που μεταβάλει σημαντικά τις αντιλήψεις και επηρεάζει το περιεχόμενο των αποφάσεων του αποδέκτη της. Τα βασικά αυτά χαρακτηριστικά έχει και η ψηφιακή πληροφορία, πλην όμως ως τέτοια νοείται μόνο αυτή που παράγεται και διακινείται με ψηφιακό τρόπο. Η ψηφιακή πληροφορία είναι το κυρίαρχο στοιχείο ανάπτυξης στις μεταβιομηχανικές κοινωνίες. «Γεννιέται» και «ζει» σε περιβάλλον Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και διαδικτύου, δομώντας όχι σχέσεις κατοχής/ιδιοκτησίας/εκμετάλλευσης αλλά σχέσεις πρόσβασης και δίκτυα διακίνησης, καταλαμβάνοντας χρόνο παρά χώρο, μέσω της δυνατότητας διάχυσής της σε περισσότερα άτομα. Η ψηφιοποίηση της πληροφορίας συνέτεινε στην επιτάχυνση της αυτονόμησής της από το Πρόσωπο που αφορά, αποτελώντας ξεχωριστό αντικείμενο συναλλαγών και σχέσεων στη διαδικτυακή εποχή.  Τα χαρακτηριστικά αυτά της ψηφιακής πληροφορίας έχουν άμεση λειτουργική σύνδεση με την ανάπτυξη του ύστερου, ή πολυεθνικού, (δια)δικτυακού καπιταλισμού που διανύουμε. Έτσι η ψηφιακή πληροφορία καθίσταται, σταδιακά, το σπουδαιότερο αντικείμενο συναλλαγής και αυτονομείται. Το δίκαιο, σε διεθνές και ελληνικό επίπεδο, αναγνωρίζοντας με τη σειρά του αυτή την πραγματικότητα επιδιώκει να τη ρυθμίσει.

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ: https://intellectum.org/articles/issues/intellectum4/ITL04P041042_Psifiaki_epoxi.pdf

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Μενού