Το Προστατευόμενο Έννομο Αγαθό στην Πορνογραφία Ανηλίκων.Προβλήματα Συρροής

      Το παρόν άρθρο εξετάζει τον σχετικό με το ζήτημα του προστατευόμενου έννομου αγαθού, προβληματισμό για τη συρροή ανάμεσα στην πορνογραφία ανηλίκων και άλλες διατάξεις. Με βάση την υπόθεση εργασίας για το προστατευόμενο έννομο αγαθό στο άρθρο 348 Α κατά την οποία με την τέλεση του εγκλήματος προσβάλλεται η ανηλικότητα, χωρίς να αποκλείεται η ταυτόχρονη προστασία τόσο της γενετήσιας ελευθερίας όσο και της σωματικής ακεραιότητας, διερευνώνται σημαντικά προκύπτοντα ζητήματα συρροής, όπως εκείνα που αφορούν τις διατάξεις του άρθρου 348Α του Ποινικού Κώδικα καθώς και του άρ.29 του ν. 5060/1931 περί ασέμνων δημοσιευμάτων. Επίσης, ενδιαφέρον ζήτημα είναι αυτό που προκύπτει από την συνδρομή τόσο των διατάξεων περί σωματεμπορίας σε βάρος ανηλίκων, όσο και του άρθρου 351 παραγρ. 4περ. α΄ ΠΚ.

 Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ: https://intellectum.org/articles/issues/intellectum4/ITL04P067071_Pornografia_Nomos.pdf

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Μενού