Τρόποι Τέλεσης του Εγκλήματος της Πορνογραφίας Ανηλίκων (άρ. 348Α ΠΚ)

      Οι τρόποι τέλεσης του εγκλήματος της πορνογραφίας ανηλίκων περιγράφονται στην πρώτη παράγραφο του ισχύοντος άρθρου 348 Α ΠΚ, όπως τροποποιήθηκε αυτό με τον νόμο 3625/2007. Τυποποιούνται περισσότεροι τρόποι τέλεσης που αναφέρονται πάντοτε στο πορνογραφικό υλικό ανηλίκων ως αντικείμενο της τιμωρούμενης πράξης. Στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου τιμωρούνται οι ίδιες πράξεις όταν αφορούν όμως πορνογραφικό υλικό που συνδέεται με την εκμετάλλευση της ευάλωτης θέσης ανηλίκου προσώπου. Στο παρόν άρθρο καταγράφονται σκέψεις που βοηθούν στην κατανόηση των τρόπων εγκληματικής δράσης.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ: https://intellectum.org/articles/issues/intellectum4/ITL04P056058_Pornografia_Tropoi.pdf

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Μενού