Συμμετοχή σε συνέδριο με θέμα «Η θεωρία του Λακλάου για τον λαϊκισμό και η συζήτηση περί λαϊκισμού στην Ελλάδα»

Η Αθηνά Αυγητίδου και η Ελένη Κούκου παρουσίασαν εισήγηση με θέμα «Η θεωρία του Λακλάου για τον λαϊκισμό και η συζήτηση περί λαϊκισμού στην Ελλάδα» στα πλαίσια του δεύτερου συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Κοινοπραξίας για την Πολιτική Έρευνα (ECPR) για μεταπτυχιακούς φοιτητές που έλαβε χώρα στην Ισπανία στο πανεπιστήμιο Universitat Autonoma de Barcelona στις 25-27 Αυγούστου 2008.

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Μενού