Άμεσος Πατερναλισμός: Τιμωρώντας τους Δράστες της Αυτοπροσβολής

Ο όρος άμεσος πατερναλισμός στο ποινικό δίκαιο υποδηλώνει την νομιμοποίηση της κρατικής βίας προκειμένου να αποτραπεί η βλάβη ενός ατόμου από εκούσιες ενέργειες του ιδίου. Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται η καταλληλότητα ή μη της χρήσης των ποινικών κυρώσεων τόσο μέσα από την ανάλυση της θεωρίας όσο και από συγκεκριμένα παραδείγματα.

Ο «άμεσος» πατερναλισμός στο ποινικό δίκαιο αναφέρεται στη χρήση της ποινικής τιμωρίας ώστε να τιμωρείται ποινικά το άτομο που βλάπτει ή αποπειράται να βλάψει τον εαυτό του. Σ’ αυτό το σημείο, δύο ερωτήματα ανακύπτουν. Το πρώτο αφορά τον άμεσο πατερναλισμό γενικά: τη νομιμοποίηση, δηλαδή της χρήσης της κρατικής βίας σε οποιονδήποτε βαθμό, προκειμένου να συνδράμουμε στο να μην βλάψει ένα άτομο τον ίδιο του τον εαυτό. Η δεύτερη ερώτηση -πάνω στην οποία η παρούσα μελέτη εστιάζει- αφορά στην καταλληλότητα της χρήσης ποινικών κυρώσεων για τον σκοπό αυτό. Αυτό το τελευταίο ζήτημα διακρίνεται από το (περισσότερο πολύπλοκο) ερώτημα του «έμμεσου» ποινικού πατερναλισμού: με άλλα λόγια, της χρήσης των ποινικών κυρώσεων, προκειμένου να τιμωρηθεί κάποιος που συνεργεί, προκειμένου ένα άλλο άτομο να βλάψει τον εαυτό του.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ: https://intellectum.org/articles/issues/intellectum5/ITL05P007025_Amesos_Paternalismos.pdf

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Μενού