Το Ανθρωπολογικό Παράδοξο της Ψηφιακής Εποχής

Περίληψη:Καθώς η τεχνολογία εισβάλλει στην καθημερινή ζωή, οι ανάγκες και οι στόχοι του ανθρώπου στρέφονται προς αυτήν. Οι επιτυχίες όμως στον τεχνολογικό τομέα του έχουν δημιουργήσει την πίστη ότι όλα είναι δυνατά, ακόμη κι οι επεμβάσεις για την βελτίωση του ίδιου του ανθρώπου. Η αντίληψη αυτή ωστόσο εγκυμονεί κινδύνους, καθώς θέτει το ανθρώπινο πρόσωπο σε δεύτερη θέση.

Ο Μεγάλος Επιταχυντής Ανδρονίων (LHC), το πιο φιλόδοξο πείραμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικής Έρευνας (CERN) υπόσχεται, όταν βέβαια επαναλειτουργήσει, με το πλήθος των διαφορετικών πειραμάτων που θα φιλοξενήσει να μας βοηθήσει στην διεύρυνση της γνώσης μας για το Σύμπαν, στον έλεγχο του Καθιερωμένου Μοντέλου, και ίσως τελικώς στην διατύπωση μιας Θεωρίας των Πάντων. Ακρογωνιαίος λίθος και πηγή πολλών επιστημονικών συζητήσεων γύρω από το πείραμα του CERN αποτέλεσε και η αναζήτηση για την ύπαρξη του ≪μποζόνιου του Χιγκς≫, του θεωρητικού σωματιδίου που εξηγεί γιατί η ύλη έχει μάζα, γνωστού και ως ≪σωματιδίου του Θεού≫.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ: https://intellectum.org/articles/issues/intellectum5/ITL05P147151_Anthropologiko_Paradokso.pdf

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Μενού