Συμμετοχή στο Α’ Τακτικό Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας

H εισήγηση του Δρ. Χαράλαμπου Τσέκερη από κοινού με τον καθ. Ιωάννη Κατερέλο παρουσιάστηκε  στο Α’ Τακτικό Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας (ΕΚΕ), στη θεματική ενότητα «Κοινωνική-Κοινωνιολογική Θεωρία», με τίτλο «Η Επιστήμη της Πολυπλοκότητας ως Νέο Κοινωνιολογικό Παράδειγμα», στην Αθήνα στις 16-17 Ιανουαρίου 2009.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://panteion.academia.edu/HESIODPROJECT

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Μενού