Συμμετοχή στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας

H εισήγηση του Δρ. Χαράλαμπου Τσέκερη από κοινού με τον Δρ. Θ. Τσέκερη παρουσιάστηκε στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, με τίτλο «Επιστημολογικές Εξελίξεις στις Κοινωνικές Προσομοιώσεις: Από τη Νευτώνεια Επιστήμη στην Επιστήμη της Πολυπλοκότητας», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, 14-17 Mαΐου 2009.

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τις σημειώσεις όπως παρουσιάστηκαν στο συνέδριο.
(Aρχείο μεγέθους 4mb μορφής PowerPoint)

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Μενού