Επιχορήγηση του 6ου τεύχους από το Υπουργείο Πολιτισμού

Το Υπουργείο Πολιτισμού, αναγνωρίζοντας την θετική προσφορά του περιοδικού Intellectum στις τέχνες και τα γράμματα,  αποφάσισε να επιχορηγήσει την έκδοση του 6ου τεύχους  με το ποσό των 2000 ευρώ, το οποίο θα καλύψει σημαντικό μέρος των εξόδων της έκδοσης.

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Μενού