Γιατί Δεν Είμαι Συνεπειοκράτης

Ο Ντέιβιντ Σ. Όντερμπεργκ (David S. Oderberg) αναπτύσσει στην ομιλία του κάποια από τα βασικότερα προβλήματα που συνδέονται με τη συνεπειοκρατική σκέψη. Συγκεκριμένα, εστιάζει το ενδιαφέρον του στα προβλήματα εκείνα που καθιστούν την συνεπειοκρατία μια απολύτως απορριπτέα και επικίνδυνη ηθική θεωρία. Παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι συνεπειοκράτες τις έννοιες του αγαθού, της αξίας, του σεβασμού, της δικαιοσύνης και επιχειρεί να αποδομήσει την εν λόγω αντίληψη χρησιμοποιώντας στέρεα επιχειρήματα.

Αυτή είναι μια εισαγωγική ομιλία στην οποία εξηγώ τον λόγο για τον οποίο δεν είμαι συνεπειοκράτης. Δεν πρόκειται να προχωρήσω στις λεπτομέρειες της συνεπειοκρατικήθεωρίας, ούτε να συγκρίνω ή να αντιπαραβάλω διαφορετικές εκδοχές της συνεπειοκρατίας. Ούτε πρόκειται να παρουσιάσω όλους τους λόγους για τους οποίους δεν είμαι συνεπειοκράτης, πόσο μάλλον όλους τους λόγους για τους οποίους κάποιος δεν θα έπρεπε να είναι. Επιθυμία μου είναι να επικεντρωθώ στα προβλήματα εκείνα που, κατά τη δική μου γνώμη μου αλλά και πολλών άλλων, καθιστούν την συνεπειοκρατία μια απόλυτα απορριπτέα ηθική θεωρία – μια θεωρία που ορίζει το σωστό, το αγαθό, το υποχρεωτικό, το απαγορευμένο, το αποδεκτό ή το αξιέπαινο.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ: https://intellectum.org/articles/issues/intellectum6/ITL06P005015_Giati_den_eimai_synepeiokratis.pdf

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Μενού