Αρχαιολογία και Δίκαιο: πτυχές δικαίου στην έρευνα και διαχείριση αρχαιολογικών καταλοίπων

Το άρθρο μελετά τη σχέση μεταξύ δικαίου και αρχαιολογίας και αναφέρεται σε κρίσιμα θέματα όπως η αποτροπή λαθρανασκαφών και η παράνομη εξαγωγή αρχαιοτήτων, η νομιμότητα ιδιωτικών συλλογών, η προστασία των αρχαιοτήτων, το δικαίωμα μελέτης και δημοσίευσης αρχαιολογικών ευρημάτων. Παράλληλα, ασκεί κριτική στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα ζητήματα αυτά τα πανεπιστημιακά προγράμματα και η Αρχαιολογική Υπηρεσία και εστιάζει κυρίως στον εσφαλμένο τρόπο με τον οποίο δίδονται τα δικαιώματα μελέτης και δημοσίευσης των αρχαιολογικών ευρημάτων με αποτέλεσμα να καθυστερεί υπερβολικά η ερευνητική διαδικασία.

Στα μέσα του 5ου π.Χ. αιώνα,  όταν ο Αθηναίος στρατηγός Κίμων κατέλαβε τη Σκύρο, ακολουθώντας την υπόδειξη ενός αετού έσκαψε σε ένα σημείο και βρήκε εκεί τον τάφο ενός ψηλού πολεμιστή, θαμμένου με τα όπλα του. Ο νεκρός ταυτίστηκε με τον Θησέα, τον εθνικό ήρωα της Αθήνας(Πλούταρχος, Θησέας 36). Τα οστά του μεταφέρθηκαν στην Αθήνα ενισχύοντας όχι μόνο τη συλλογική ταυτότητα και την πολιτισμική μνήμη των Αθηναίων αλλά και την πολιτική δύναμη του Κίμωνα. Αυτή είναι μια από τις πρωιμότερες μαρτυρίες για τη χρήση «αρχαιολογικού» υλικού για ιδεολογικούς και πολιτικούς στόχους.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ: https://intellectum.org/articles/issues/intellectum6/ITL06P017019_Arxaiologia_kai_dikaio.pdf

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Μενού