Η Απόφαση-πλαίσιο 2008/919/ΔΕΥ της 20.11.2008 για την Αντιμετώπιση της Τρομοκρατίας

Η παρούσα μελέτη εξετάζει την πρόσφατη Απόφαση-πλαίσιο 2008/919/ΔΕΥ της 28.11.2008 για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας στην Ευρώπη, η οποία τυποποιεί τρεις νέες μορφές εγκλημάτων: τη δημόσια πρόκληση σε τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος, την στρατολόγηση και την εκπαίδευση τρομοκρατών. Μέσα από την ανάλυσή τους προκύπτει ότι η Ε.Ε. επεκτείνεται πέρα από τις τρομοκρατικές πράξεις στο χώρο της ιδεολογικής επικράτησης της τρομοκρατίας. Η ελευθερία όμως της έκφρασης και της διακίνησης ακόμα και ριζοσπαστικών ιδεών θα πρέπει να αποτελεί υτονόητο όριο κάθε ποινικοποίησης, όπως αναγνωρίζεται ρητά και στο άρθρο 2 της νέας Απόφασης-πλαισίου.

 Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ: https://intellectum.org/articles/issues/intellectum6/ITL06P047058_Antimetopisi_tromokratias.pdf

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Μενού