Η Απουσία Έρευνας και Τιμωρίας των Βασανιστηρίων στο Ισραήλ

Παρά τις 600 μηνύσεις και εγκλήσεις που έχουν υποβληθεί τα τελευταία πέντε χρόνια κατά της Γενικής Υπηρεσίας Ασφαλείας του Ισραήλ, ευρύτερα γνωστής ως Σιν Μπετ (Shin Bet), ποτέ οι αρχές δεν θεώρησαν σκόπιμο να διεξάγουν έρευνα για τα φερόμενα εγκλήματα ή ακόμη περισσότερο να διώξουν ποινικά τους κατηγορούμενους ως βασανιστές. Η συνοπτική παρουσίαση της έρευνας που διεξήγαγε η Δημόσια Επιτροπή Κατά των Βασανιστηρίων στο Ισραήλ (ΔΕΚΒΙ) καταδεικνύει τη συναίνεση -αν όχι την παρότρυνση- των αρχών επιβολής του νόμου για τα βασανιστήρια που διαπράττονται στις αίθουσες ανάκρισης της Σιν Μπετ.

Τα προηγούμενα πέντε χρόνια η Δημόσια Επιτροπή Κατά των Βασανιστηρίων στο Ισραήλ (ΔΕΚΒΙ) και ορισμένοι άλλοι οργανισμοί προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Ισραήλ υπέβαλαν περισσότερες από 600 μηνύσεις για χρήση βασανιστηρίων και κακοποίηση ατόμων από τη Γενική Υπηρεσία Ασφαλείας του Ισραήλ [στο εξής θα  αναφέρεται ως Σιν Μπετ (Shin Bet)]. Σε καμία περίπτωση οι αρχές δεν θεώρησαν σκόπιμο να διεξάγουν έρευνα για τα φερόμενα εγκλήματα εναντίον των κατηγορουμένων ή ακόμη περισσότερο να διώξουν ποινικά τους κατηγορούμενους βασανιστές.

Η παρούσα μελέτη βασίζεται σε ευρήματα έρευνας που διεξήχθη από την ΔΕΚΒΙ. Σ’ αυτή θα διερευνηθεί σε πρώτη φάση το υπόβαθρο στο οποίο έλαβαν χώρα τα βασανιστήρια και οι κακοποιήσεις στο Ισραήλ, και θα αναλυθεί, inter alia, η «Απόφαση Βασανιστηρίων»: μια απόφαση- ορόσημο που εκδόθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ δέκα χρόνια πριν. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει μια σύντομη κριτική της κρατικής διαδικασίας «διερεύνησης» των εγκλήσεων των θυμάτων βασανισμού και τον τρόπο με τον οποίο αυτή παραβλέπει τις εγκλήσεις των φερόμενων θυμάτων που υπέστησαν βασανιστήρια και κακοποιήσεις. Η εν λόγω διαδικασία οδηγεί σε μια κατάσταση όπου οι πράκτορες της Σιν Μπετ έχουν ασυλία σε περίπτωση δίωξης εναντίων τους καθώς και την πλήρη υποστήριξη του νομικού συστήματος για τη χρήση παράνομων μεθόδων έρευνας, συμπεριλαμβανομένων και μεθόδων βασανιστηρίων.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ: https://intellectum.org/articles/issues/intellectum7/ITL07_036045_Israel.pdf

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Μενού