Διαδικαστικά

Όταν το Intellectum απέκτησε τη νέα διαδικτυακή του απόληξη, επωφελούμενοι από την πείρα και άλλων διαδικτυακών τόπων λάβαμε κάποιες αποφάσεις εξαρχής για να αντιμετωπίσουμε περιπτώσεις συμπτώσεων κειμένων.

Στο διαδίκτυο όσο εύκολο είναι να αντιγράψεις τόσο εύκολο είναι και να αποκαλυφθείς. Αυτό είναι ήδη μια προστασία.

Όποιος όμως αφελής το επιχειρήσει στο δικτυακό μας τόπο υπάρχει ένα μικρό πρωτόκολλο που ισχύει και σε παρόμοιες περιπτώσεις παγκοσμίως στα ιστολόγια και το οποίο εφαρμόζουμε απαρεγκλίτως: τα επίδικα κείμενα αφαιρούνται αυτόματα και ο ίδιος αποπέμπεται.

(αναδημοσίευση: 08-06-2013)

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Μενού