ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ: Πέντε

Την ασηµαντότητα
την πιάνεις
κι από την πείνα της
για νόμο.

*

Ό,τι µια Κήπου
υπήρξε από στιγµή µας
ζει για πάντα.

*

Από που είσαι πατέρας;
Από το µόνος µου…

*

Την ευαισθησία την είδες.
Την ανάλογη σκληρότητα
που τη βαστάει αποκάτω…
θα σε κόψει αργότερα.

*

Φαίνεται ο καθένας
τί ελπίδα έχει να σκοτώσει
ακόµα µέσα του.

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Μενού