Μάρκος Αυρήλιος, Τα εις εαυτόν, Ζ.3

Πομπής κενοσπουδία, επί σκηνής δράματα, ποίμνια, αγέλαι, διαδορατισμοί, κυνιδίοις οστάριον ερριμμένον, ψωμίον εις τας των ιχθύων δεξαμενάς, μυρμήκων ταλαιπωρίαι και αχθοφορίαι, μυιδίων επτοημένων διαδρομαί, σιγιλλάρια νευροσπαστούμενα. Χρη ουν εν τούτοις ευμενώς μεν και μη καταφρυαττόμενον εστάναι, παρακολουθείν μέντοι, ότι τοσούτου άξιος έκαστος εστίν, όσου άξια εστι ταύτα, περί α εσπούδακεν.

Και σε μετάφραση Γ. Π. Σαββίδη

Μάταιη επιδίωξη μεγαλείου, δράματα του παλκοσένικου, κοπάδια, αγέλες, κονταροχτυπήματα, κοκαλάκι πεταγμένο στα κοπρόσκυλα, ψωμάκι στη χαβούζα με τα ψάρια, ταλαιπωρίες και χαμαλίκια μυρμηγκιών, ανδρείκελα νευρόσπαστα! Χρέος σου να τα αντικρίζεις καλοπροαίρετα και χωρίς υπεροψία, μα και να παρατηρείς πως ο καθένας αξίζει ακριβώς όσο και οι επιδιώξεις του.

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Μενού