Μύθι Κυνηγού.

Μπαμ!

Πυροβόλησα το ένα.

Βγαίνοντας από τη γκιόλα.

Το όνειρό μου ήτανε τα ποτάμια και οι λίμνες να φουσκώνουνε.

Ήμουν χαρούμενος τότε.

Εγώ της βιοτεχνίας φυσιγγίων ΓΟΥΛΦ.

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Μενού