Εφήμερα Σεπτεμβρίου τέσσερα

pablo-picasso-ovale-avec-oeil-b
Πότε άρχισες να νιώθεις την ανάγνωση σαν την συνομιλία μ’ έναν απόντα αλλά με δικά σου
έξοδα; Η ανάγνωση είναι ανάσταση νεκρών.
*
Όταν λέμε η σκέψη κινείται δεν μιλάμε με όρους φυσικής. Διότι άλλο η καρδιά γιατρέ μου
για σένα ως γιατρού και άλλη ως ερωτευμένου.
*
Κάθε λέξη είναι τουλάχιστον δύο. Και κάθε ομιλία ανοίγει χώρο στην επόμενη. Θέλει
στίξη τέλους για να τελειώσει. Και η στίξη είναι βία. Το ξέρουν οι γυναίκες που από
γλωσσική θέση είναι ελλειμματικές στίξεως. Κάποτε και με ουλές.
*
Το πιο κοντινό στο ασώπαστο έχει δικαιώματα μητέρας.
*
Υπάρχει ένα είδος λουδιτισμού της γλώσσας. Έχουν πάει σε καταναγκαστικά έργα
στην πρώην Σοβιετία και τους δορυφόρους της άνθρωποι γι αυτό.
*
Ο νεοφιλελευθερισμός είναι Ελληνική πρόφαση για τη συμμετοχή του τυχοδιώκτη
στην πρωταρχική συσσώρευση κεφαλαίου.
*
Η πνευματική ζωή στην Ελλάδα είναι εκτεταμένη επιβίωση. Γι αυτό και αποφεύγει
τη σκέψη της ρίζας της. Έτσι κι αλλιώς δεν δεσμεύει ούτε κι αυτόν που την εκφέρει.
*
Μην υποτιμούμε την ικανότητα του νεοέλληνα να παραμένει εκτός σύγχρονης ιστορίας.
*
Για να δεις ότι στην Ελλάδα δεν κουνιέται φύλλο στον πολιτισμό ένας μήνας στο εξωτερικό
αρκεί.
*
Σωρεύουμε απούλητη σκέψη που σαπίζει, δυο αιώνες κράτος ως τώρα.
*
Δεν μας αρέσει αυτός ο τόπος αλλά έχει φως που μας ξεγελάει.
*
Η Ελλάδα δεν έχει μαφία γιατί έχει μαφίες. Μπορείς εύκολα να το δεις σε κάθε θεσμό
που προσεγγίζεις για μια φορά.
*
Στην Ελλάδα λείπει σε πολιτικό επίπεδο η βία της στίξης. Τα αυτονόητα είναι μαχητά
γιατί είναι μέσον αναδιανομής του πλούτου.
*
Η Ελλάδα ανήκει στη γλώσσα της.
*
Τώρα η Πολύμνια απέθανεν ή υπανδρεύθη; Αγνοώ, ίσως και συ επίσης. Και ο Χριστοδουλής; Έγινεν ναυτικός περίφημος, αλλ’ από ετών δεν ήκουσες τι περί αυτού. Ίσως να επήγεν εις την Αμερικήν, καθώς τόσοι άλλοι. Και συ; Φιλοσοφείς, ως εγώ, και ουδέν πράττεις.

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Μενού