Πιτμπουλ εναντίον Αρκούδας

 

 

1) Γιατί σου αρέσει το πιτμπουλ;

Γιατί είναι άγριο (Κ.).

2) Γιατί σου αρέσει η αρκούδα;

Γιατί έχει μεγάλα νύχια και τεράστιο στόμα (Δ.).

3) Σας αρέσουν τα βιβλία;

 Όχι, επειδή είναι βαρετά (Κ.).

Ποια βιβλία, αυτά που έχουμε στο σχολείο; Ναι, Μου αρέσουν τα θρησκευτικά και η ιστορία (Δ.).

4) Πώς θα έπρεπε να είναι ένα βιβλίο για να σου αρέσει;

  • Τρομακτικό (Κ.)
  • Γελαστό, αστείο (Δ.)

 

 

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Μενού