Αυγή Βογιατζόγλου

Η Αυγή Βογιατζόγλου είναι ειδική στη Διοίκηση Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών, τις οποίες υπηρετεί από το έτος 2004 με πίστη στον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν στη βελτίωση της ζωής των κοινωνικά ευαίσθητων πληθυσμών της ανθρώπινης κοινωνίας.

Διαθέτει ειδικές γνώσεις και εμπειρία στο σχεδιασμό και τη διαχείριση αποτελεσματικών προγραμμάτων, δράσεων και παρεμβάσεων για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας. Έχει δουλέψει επάνω στην ανάπτυξη δικτύου συνεργασιών των φορέων, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος. Στο Λονδίνο διεξήγαγε έρευνα σε συνεργασία με το Βρετανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης με θέμα τη δημιουργία πλαισίου κατάλληλου για την υποστήριξη συνεργασιών ανάμεσα σε κρατικούς φορείς και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που συμμετέχουν στην λειτουργία του Ποινικού Συστήματος Ανηλίκων.

Είναι δικηγόρος Θεσσαλονίκης από το έτος 2004 και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης πάνω στη ∆ιοίκηση Μη Κερδοσκοπικών Οργανισµών και Εθελοντικών ∆ράσεων (MSc in Voluntary Action Management, Πανεπιστήµιο Roehampton, Λονδίνο, 2007-2009).

Από το έτος 2004 δραστηριοποιείται έντονα σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς πάντα από θέσεις ευθύνης και διοίκησης. Αποτελεί ιδρυτικό µέλος και είναι η νοµική σύµβουλος στο «TEDxThessaloniki» (2011 έως σήμερα). Διετέλεσε μάνατζερ διοίκησης και νοµική σύµβουλος στο Κέντρο Προστασίας Ανηλίκων ΡΟΜ «Φάρος του Κόσµου» που λειτουργεί υπό τη διεύθυνση του Αρχιμανδρίτη Αθηναγόρα Λουκατάρη στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης (2010 έως 2020). Διετέλεσε διορισμένο τακτικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ιστορικού Παπαφείου Κέντρου Παιδικής Μέριµνας Αρρένων Θεσσαλονίκης ο «Μελιτεύς» (2010-2015) και εκλεγμένο µέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Φίλων Εθελοντών Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης (2006-2007, 2009-2013).

Μενού