Θρησκεία και Έρωτας στην Κοσμική Εποχή: η παράσταση “Ελοΐζα και Αβελάρδος” του Γιάννη Καλαβριανού

Πολιτικές της παγκοσμιοποίησης: η παράσταση “Αυτοκρατορία: Ι Have Your Data” του Μιχαήλ Μαρμαρινού

Ακίνητο ταξείδι τρία

Νίνα Κουλετάκη Μικρά Μνημόσυνα

Βασίλης Δημητράκος, Ποιήματα

Αλεξάνδρα Μπακονίκα

Ποίηματα – Hugo Mujica (εκδόσεις Θράκα)

ΣΩΜΑ – Αχιλλέας Κυριακίδης

Χριστούγεννα στης Μάνας μου το Χρόνο

Ο Νεοευσεβισμός μιας Φυλλάδας

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Μενού