Άγριος Καπιταλισμός

Δύο Σημειώματα, Τρεις Ποιητές

Βασίλης Πολύζος, Δυο ποιήματα

Βιβλιοπαρουσίαση: «Το Αίνιγμα της Αρχαίας Ελλάδας. Εξηγώντας στα Παιδιά τον Αρχαιοελληνικό Πολιτισμό» του Νέστορα Κουράκη, εκδ. «Φερενίκη»

Χρήστος Δημάκης, ένα ποίημα

Εφήμερα Οκτωβρίου τρία

Εφήμερα Σεπτεμβρίου πέντε

Εφήμερα Σεπτεμβρίου ένα

Mind the Gap 2016 ή Γιατί Ανέλαβα Φέτος της Έκθεση Κόδρα

Αυτοκρατορικοί Ορίζοντες: Η παράσταση “Αυτοκρατορία: Ι have your data” του Μ. Μαρμαρινού

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Μενού