Η Εργασία (και ο Κόσμος της Εργασίας) στο Απόσπασμα

Η Απαγόρευση της Μπούρκας: βάναυση κατάργηση του προσώπου ή παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων;

William Schabas: Διεθνής Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Πολιτική – Μια αναπόδραστη Πραγματικότητα

Η Απάτη με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (άρθρο 386Α του Ποινικού Κώδικα)

Σύγχρονες Μορφές Ηλεκτρονικής Εγκληματικότητας

Αρχαιολογία και Δίκαιο: πτυχές δικαίου στην έρευνα και διαχείριση αρχαιολογικών καταλοίπων

Η Απόφαση-πλαίσιο 2008/919/ΔΕΥ της 20.11.2008 για την Αντιμετώπιση της Τρομοκρατίας

Ο Αυτεπαγγέλτως Διοριζόμενος Συνήγορος και το Δικαίωμα Αναβολής ή Διακοπής της Δίκης

Όνειρα και Εφιάλτες της Πρόληψης του Εγκλήματος στις Κοινωνίες της Διακινδύνευσης – Φοβού τους Δαναούς και Δώρα Ασφαλείας Φέροντες

Η Σύμβαση για το Κυβερνοέγκλημα

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Μενού