Προκλήσεις της Ψηφιακής Εποχής Η Προσαρμογή του Ελληνικού Ποινικού Δικαίου στην Διαδικτυακή Πραγματικότητα μέσα από ένα Φοιτητικό Σεμινάριο

Το Προστατευόμενο Έννομο Αγαθό στην Πορνογραφία Ανηλίκων.Προβλήματα Συρροής

Τρόποι Τέλεσης του Εγκλήματος της Πορνογραφίας Ανηλίκων (άρ. 348Α ΠΚ)

Η Λειτουργία της Έννοιας της Κερδοσκοπίας στην Πορνογραφία Ανηλίκων

Αρχαιολογία και Φυλακή

Η Σεξουαλική Παρενόχληση στο Ελληνικό Ποινικό Δίκαιο (Ν. 3488/2006)

Υπερωρίες και Εργασία τα Σαββατοκύριακα

Οι Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αντιμετώπιση του οργανωμένου Εγκλήματος

«Κάθαρση εις Βάθος χωρίς Χρονοδιάγραμμα» Σκέψεις πάνω στη Σύγχρονη Αντεγκληματική Πολιτική

Αναγκαστική Ομοδικία ή Αναγκαίο Κακό;

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Μενού