Εκδήλωση του περιοδικού Ιntellectum στην Αθήνα

Παρουσίαση στην τηλεόραση του 8ου τεύχους Intellectum

Παρουσίαση του 8ου τεύχους του περιοδικού Intellectum στον FM 100

Εκδήλωση του περιοδικού Ιntellectum στην Αθήνα

Έκδοση του 8ου τεύχους του περιοδικού Intellectum

Εκδήλωση του περιοδικού Intellectum στη Θεσσαλονίκη

Συνεργασία του περιοδικού Intellectum με το φωτογραφικό κέντρο Stereosis

Δημοσίευση άρθρου για την κατάσταση στην Ελλάδα στην πανευρωπαϊκή πύλη περιοδικών Eurozine και στη γερμανική ηλεκτρονική εφημερίδα Berliner Gazette

Συμμετοχή του Intellectum στο 23o πανευρωπαϊκό συνέδριο του δικτύου περιοδικών Eurozine στην Αυστρία

Συνεργασία του περιοδικού Intellectum με την Επιθεώρηση Ποιητικής Τέχνης ‘Ποιείν’

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Μενού