Επιχορήγηση του 6ου τεύχους από το Υπουργείο Πολιτισμού

Προσθήκη του περιοδικού Intellectum στην ψηφιακή βάση δεδομένων του Eθνικού Kέντρου Bιβλίου

Επίσημη Συμμετοχή του περιοδικού Intellectum στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης (28-31 Μαΐου 2009)

Διοργάνωση Ημερίδας «Ο Ανήλικος ως Θύμα, ο Ανήλικος ως Δράστης και Κρατούμενος»

Συμμετοχή στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας

Συμμετοχή στο Συνέδριο SLSA 2009

Εκδόσεις Λογείον

Παρουσίαση του 5ου τεύχους του περιοδικού Intellectum στην Εφημερίδα «Μακεδονία»

Πρώτη επίσημη παρουσίαση του πέμπτου τεύχους του περιοδικού Intellectum

Συμμετοχή στο Α’ Τακτικό Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας

Παράθυρα Λογοτεχνίας για Νέους

Intellectum 10

[
Μενού